เกี่ยวกับเมืองนาไง (Nagai)

ภาพรวมของเมืองนาไง (Nagai)

ที่มาของชื่อนาไง (Nagai) มาจาก “แหล่งที่สายน้ำมารวมตัวกัน”. เมืองนี้ห้อมล้อมด้วยพฤกษชาตินานาพันธุ์จากภูเขาที่ตั้งอยู่โดยรอบ. น้ำใสแจ๋วจากแม่น้ำโมงามิ (Mogami) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นไหลผ่าน พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้กับพื้นหญ้าและนาข้าว. ในสมัยเอโดะ (พ.ศ. 2146-2411 / ค.ศ. 1603-1868) ที่นี่เป็นเมืองค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง เนื่องจากมีเรือขนส่งแล่นผ่านตามแม่น้ำโมงามิ (Mogami) และยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเมืองเกียวโต (Kyoto) จึงทำให้เกิดบรรยากาศของความหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น. นอกจากนั้น นาไง (Nagai) ยังเป็นเมืองของดอกไม้หลากสีสันที่สามารถชมได้ตลอดทั้ง 4 ฤดู เริ่มต้นจากฤดูใบไม้ผลิด้วยดอกซากุระบาน ตามด้วยดอกอาซาเลียขาว ดอกไอริสและดอกไม้พันธุ์อื่นๆอีกมากมาย.